Menu

Selitev pisarne RD Slov. Bistrica

Sporočamo, da smo preselili pisarno ribiške družine iz Partizanske c. 39 na Tomažičevo ulico št. 4, v Slov. Bistrici (na istem naslovu kot podjetje “REVIDERA d.o.o.”)