Menu

Podaljšanje koriščenja BON21

Glede na sprejet sklep Vlade Republike Slovenije o podaljšanju veljavnosti BON21, tudi RD Slov. Bistrica podaljšuje koriščenje BON21 do 30. junija 2022.