Menu

RAZPIS 2. tekme državne veteranske lige

Po sklepu ŠTK pri RZS v lovu rib s plovcem ( LRP ) za leto 2022

Ribiška družina Slovenska Bistrica

R  A  Z  P  I  S  U  J  E

2. tekmo državne veteranske lige, ki bo v nedeljo, 22. maja 2022 ,

na Tekmovalni trasi RD Slov. Bistrica na Pragerskem.

PROGRAM TEKMOVANJA

PROGRAM IZVEDBE

  • ob 700 potrditev prijav oz. spremembe, pridobitev izjav posameznika,
  • ob 7 15začetek žrebanja,
  • ob 7 35zbor vodij ekip – seznanitev z rezultati žreba,
  • ob 750  odhod na traso,
  • ob 8 00  vstop na tekmovalna mesta in priprava na tekmo – zvočni signal,
  • ob 9 00  kontrola hrane in vab,
  • ob 9 50 začetek krmljenja – zvočni signal,
  • ob 10 00 začetek tekmovanja – zvočni signal,
  • ob 13 55 zvočni signal za zadnjih pet minut,
  • ob 14 00 zvočni signal za konec tekmovanja in začetek tehtanja ulova.

Zbor tekmovalcev bo potekal v odprtem zunanjem prostoru ribiške kolibe Pragersko (Travniška ulica), katera je od tekmovalne trase oddaljena 300 m. Kosilo in zaključna proglasitev se bo izvedla na odprtih prostorih iste kolibe, kjer bo potekala pogostitev.

Tekmovanje bo v celoti potekalo na Tekmovalni trasi, A in B sektor bosta ob asfaltni cesti, C in D sektor pa ob makadamski cesti.

Omejitev hranjenja rib na tekmovanju je: 20 l hrane in 2,5 l živih vab. Obvezna je uporaba okroglih posodic za žive vabe. Za krmljenje je dovoljena uporaba ribiške frače, posodice na konici palice ali mali krmilnik na koncu ribolovne palice.

Trening pred tekmovanjem je dovoljen od ponedeljka, 16. 05. 2022, do petka, 20. 05. 2021, do 20:00 ure. Na treningu ni dovoljena uporaba mreže čuvarice.  Za vse ostale termine pa velja režim kot je dovoljen na tekmovalni trasi.

Startnino OBVEZNO poravnajte na TRR RD Slov. Bistrica: SI56 6100 0001 6491 705. Startnina znaša 60 EUR za posamezno ekipo (vodja ekipe dodatnih 10 EUR). Vodja ekipe naj na dan tekme predloži potrdilo o plačilu startnine. Plačilo startnine na dan tekmovanja ni mogoče.

Za vse ostale informacije (Ačko Sašo tel.: 031 327 355) prijave in spremembe sestave ekip na E-naslov: saso.acko@gmail.com, rdslb@siol.net

Slovenska Bistrica,   9. 05. 2022