Menu

Ribiško tekmovanje “CAR Občine Poljčane”

Ribiška sekcija Poljčane ob praznovanju praznika Občine Poljčane prireja odprto ribiško tekmovanje za “Ribiškega – carja Občine Poljčane”.

Tekmovanje bo dne 3.6.2023 s pričetkom ob 9:00. Zbor tekmovalcev bo ob  8:00 pred domom krajanov v Poljčanah.

Tekmovanje bo potekalo na reki Dravinji, od mostu v Podpeči do mostu v Studenicah. V primeru visokega vodostaja reke Dravinje bo tekmovanje organizirano na ribniku Videž.

Tekmujejo lahko tudi nečlani RD. Car Občine bo postal tekmovalec z ujeto najtežjo ribo.