Menu

Črno jezero

Črno jezero se nahaja na Pohorju, na gozdnem slemenu med Osankarico in Tremi Kralji. Jezero je prav zares črno! Voda v njem je sicer kristalno čista, vendar se na dnu jezera kopičijo organski odpadki rastlin in živali ter ustvarjajo debelo plast temnega mulja, ki daje jezeru značilno barvo. Nahaja se na močvirtanem področju sredi pohorskega gozda in predstavlja prijetno izletniško točko, do katere iz smeri Doma na Osankarici vodi simpatična pot preko lesenih brvi. Območje jezera je zavarovano kot naravni spomenik.

Nastanek jezera je okoli 6000 let pred našim štetjem, ko so prebivalci poglobili močvirnato področje in ga tako spremenili v jezero. V sredini 19. stoletja so jezero povečali zaradi spravila hlodovine v dolino. Površina jezera sedaj znaša približno 50 hektarjev.  Zaradi kristalno čiste vode in obilice hrane je v jezeru veliko rib.

Območje Črnega jezera je zaradi edinstvenega ekosistema visokih šotnih barij zavarovano in pri ogledu velja poseben naravovarstveni režim, prepovedano je kampiranje in kurjenje odprtega ognja.