Menu

Čuvajska služba

V Ribiški družini Slovenska Bistrica so pogodbeni ribiški čuvaji, ki jih minister, pristojen za kmetijstvo, imenuje za šestletni mandat. Čuvaji se usposabljajo na rednih in obnovitvenih seminarjih.

Ribiško čuvajska služba izvaja:
 • nadzor nad ribolovom;
 • nadzor ribolovnih dovolilnic, uplena ter ribiških priprav;
 • obvešča policijo ali center za obveščanje in pristojne inšpekcijske službe v primeru pogina rib in drugih vodnih organizmov;
 • spremlja posege v vode ribiškega okoliša;
 • evidentira in obvešča o nenapovedanih posegih na vodnih in obvodnih zemljiščih ribiškega okoliša;
 • vodi in mesečno poroča o opravljanju ribiško čuvajske službe.
Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvesti naslednje ukrepe:
 • pregledati ribolovno dovolilnico in osebno listino za ugotovitev istovetnosti osebe, ki lovi ribe ali se nahaja ob vodi s priborom za ribolov;
 • pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen;
 • fotografirati domnevnega kršitelja in zavarovati dokazno gradivo;
 • začasno zaseči ribolovno opremo, vabe in uplen osebam, ki love ali se mude ob vodi, če nimajo ribolovne pravice ali če lovijo na prepovedan način;
 • trajno zaseči protipravno ujete ribe;
 • odvzeti ribolovno dovolilnico ribičem, ki lovijo na prepovedan način.