Menu

Delo z mladimi

Ribiška družina si prizadeva v svoje vrste vključiti čim več mladih ribičev, saj je povprečna starost članov v družini dokaj visoka. Zavedamo se, da imajo mladi danes na voljo veliko tehnične opreme, ki jih v njihovem prostem času vse bolj zadržuje znotraj bivalnih prostorov, zato se trudimo, da bi jim pokazali, da se tudi v naravi dogajajo zanimive stvari in da k naravi sodi tudi človek. Iščemo različne poti do mladih, načine, kako jih motivirati za izrabo prostega časa v naravi, ob vodi, pri njih želimo vzbuditi oziroma okrepiti pozitivna čustva do narave in življenja v njej. Tako smo v družini organizirali različne aktivnosti, s katerimi smo mladim predstavljali slovensko sladkovodno ribištvo. Šole ribolova in ribiški tabori so predstavljali vrhunec naših aktivnosti, kjer smo vzgajali in učili mlade ribiče obvladovanja ribolovnih tehnik, etičnega ravnanja z ujetimi ribami, poznavanja rib ter varovanja narave in njenih lepot. Predvsem pa smo se trudili pri mladih ribičih razvijati tovarištvo, prijateljstvo in druge pozitivne vrednote, ki vladajo med kulturnimi ljudmi. Število mladih ribičev v naši družini ni prav veliko, zato si prizadevamo navdušiti zmeraj nove mlade, da se včlanijo v naše vrste.