Menu

Dravinja R

Dravinja

Slovenske Konjice od mostu na regionalni cesti Maribor – Celje do starega Zormanovega mostu (pod upravno stavbo Konusa).