Menu

Pravila izvajanja ribolova

PRAVILA IZVAJANJA RIBOLOVA V

SLOVENJEBISTRIŠKEM RIBOLOVNEM OKOLIŠU:

 

Ribiči lahko izvajajo športni ribolov v skladu z ZAKONOM O SLADKOVODNEM RIBOLOVU, PRAVILNIKOM O RIBOLOVNEM REŽIMU V RIBOLOVNIH VODAH, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter PRAVILIH IZVAJANJA RIBOLOVA, ki ga predpisuje UO RD Slovenska Bistrica z dnem 15. 4. 2015.

Pred začetkom ribolova upoštevajte naslednja pravila:

 

 • Prepovedana uporaba pripomočka »BAMBUS«.
 • Nočni ribolov se izvaja na določenih ribnikih Pragersko (glej prilogo št. 2).
 • Z ribolovno dovolilnico »Ujemi in spusti« ni dovoljeno vijačenje.
 • Tehnike ribolova beličarjenje ali talni ribolov ali vijačenje niso dovoljene istočasno.
 • Uporaba čolna je dovoljena za sondiranje, postavitev boje in hranjenje rib samo v ribnikih Pragersko št. 1 št. 6.
 • Prepovedana je uporaba čolna za razvoz ribiških navez z vabo.
 • Prepovedan je prenos uplenjenih rib iz revirja v revir.
 • Prepovedano je puščanje ribiške opreme (palice) ob vodi brez nadzora ribiča.
 • Dovoljen razmak ribiških palic ob vodi je največ 2 m.
 • Postavljanje šotora ob vodi je dovoljeno z veljavno ribolovno dovolilnico, mesta so določena v prilogi št. 2. Po končanem ribolovu je obvezno treba pospraviti smeti.
 • Prepovedana je uporaba žive vabe (ribica, …) za lov predatorja.
 1. RIBOLOVNI REVIRJI
 1. SALMONIDNI REVIRJI:

REVIRJI:

 • Bistrica od mostu na cesti Šmartno – Trije Kralji do izliva v Ložnico.
 • Dravinja A od sotočja Dravinje s Srednjo Dravinjo do mostu v Ločah.
 • Oplotniščica 1 od sotočja Črnave in Oplotniščice do mostu na cesti Oplotnica – Slovenske Konjice.
 • Oplotniščica 2 od mostu v Oplotnici do mostu v Tepanju.
 • Oplotniščica 3 od mostu v Tepanju do izliva v Dravinjo.
 • Polskava od sotočja Male Polskave in Polskave do mostu na cesti Slovenska Bistrica – Pragersko.
 • Ložnica od mostu na regionalni cesti pri »Janezu« do mostu čez potok Ložnica v Vinarju.
 • Črno jezero.

REZERVATI:

 

 • Polskava od Lahovega jezu do mostu na regionalni cesti Maribor – Celje.
 • Dravinja Slovenske Konjice od mostu na regionalni cesti Maribor – Celje do starega Zormanovega mostu (pod upravno stavbo Konusa).
 • Bistrica od mostu pri kopališču do mostu pri oljarni GEA v Slovenski Bistrici.
 • Oplotniščica od mostu pri kinodvorani do mostu na regionalni cesti Oplotnica – Slovenske Konjice.

POSEBNI REŽIMI LOVA:

 

 • Črno jezero – samo muharjenje ter ujemi in spusti z uporabo brezzalustnika.

 

Športni ribolov je dovoljen z nakupom letne ali dnevne ribolovne dovolilnice. Dovoljen dnevni uplen so tri (3) merske ribe (potočna postrv, šarenka ali klen). Ribolovna sezona se začne 01. 3. in konča 30. 9. tekočega leta.

Ribolov je dovoljen z eno palico za muharjenje. Dovoljene vabe so umetne muhe z enojnim trnkom, vse ostale umetne vabe so prepovedane. V prilogi št. 1 so prikazani in označeni salmonidni revirji z rdečo barvo.

 

 

 1. CIPRINIDNI REVIRJI:

 

 • Dravinja B od mostu v Ločah do mostu v Makolah.
 • Ložnica B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Oplotnica do izliva v reko Dravinjo.
 • Polskava B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Pragersko do mostu na regionalni cesti Pragersko – Sestrže.
 • Devina B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Pragersko do izliva v Polskavo.
 • Ribniki Pragersko (Gajski (1), ob železnici (A), pri opekarni (B), pri Brumecu (2), pri transformatorju (3), pri ribiški koči (4), tekmovalna trasa 1 (5), tekmovalna trasa 2 (6), na gmajni (7), pri strelišču (8)). Ribniki Pragersko so oštevilčeni od 1 do 8.

Vse ribolovne vode z oznako »B« so označene v prilogi št. 1 s črno barvo. Ribniki pragersko pa so označeni v prilogi št. 2. Športni ribolov je dovoljen z nakupom letne ribolovne dovolinice, v katero je dovoljeno vpisati 80 lovnih dni.

Z nakupom dnevne ribolovne dovolilnice po sistemu »ujemi in spusti« ali ujemi in odnesi so pravila izvajanja ribolova napisana na zadnji strani dovolilnice.

Dnevni ribolov

 

Dovoljen z nakupom letne ali dnevne ribolovne dovolilnice.

 1. Dnevni ribolov po sistemnu »ujemi in spusti« je dovoljen :
 • ribnik Gaj (1)
 • tekmovalna trasa 1 (5)
 • tekmovalna trasa 2 (6)

Pri izvajanju ribolova na ribnikih Pragersko št. 1 in št. 6 je obvezna oprema:

 • podmetalka širine najmanj 90 cm
 • odpenjač trnkov
 • blazina
 • uporaba trnkov brez zalusti
 1. Dnevni ribolov po sistemu »ujemi in odnesi« je dovoljen na vseh rekah in potokih z oznako »B«, ter ribnikih Pragersko, označenih z številkami 2, 3, 4, 7, 8 in črkami A in B. Čas ribolova je omejen z zoro oz. mrakom. Zora nastopi 1 uro pred sončnim vzhodom, mrak nastopi 1 uro po sončnem zahodu. Za določitev časa se upoštevajo podatki agencije RS za okolje (ARSO).

Ribolov je dovoljen le z ribiško palico z eno navezo. Ribolov krapovcev se izvaja hkrati z največ dvema palicama. Ribolov predatorjev (ščuka, smuč, som) se izvaja z eno palico.

Dovoljene tehnike ribolova so :

 • muharjenje
 • vijačenje
 • beličarjenje
 • talni ribolov

Za ribolov krapovcev so dovoljene vabe živalskega izvora, rastlinskega izvora in umetne vabe. Količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg suhe teže na dan ali noč.

Ribolov predatorjev, s tehniko talnega ribolova, v ribnikih Pragersko, označenih z številko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in s črko A in B,  je dovoljen z mrtvo ribo dolžine najmanj 6 cm.

Na rekah in potokih z oznako »B« je ribolov predatorjev dovoljen samo s tehniko vijačenja.
Dovoljen uplen je opredeljen na zadnji strani dnevne ribolovne dovolilnice.

Dovoljen dnevni uplen za imetnike letnih ribolovnih dovolilnic je opredeljen v prilogi številka 3.

Nočni ribolov

Dovoljen je z nakupom posebne nočne ribolovne dovolilnice. Možno ga je izvajati, če sta v skupini najmanj dva ribiča. Način izvajanja ribolova, dovoljene vabe in dovoljen ulov so opredeljeni na zadnji strani nočne ribolovne dovolilnice.

Nočni ribolov po sistemu »ujemi in spusti« je dovoljen na ribnikih Pragersko :

 • ribnik Gaj (1)
 • tekmovalna trasa II (6)

Nočni ribolov po sistemu »ujemi in odnesi« je dovoljen na nočnih trasah:

 • ribnik pri Brumecu (2)
 • delno ribnik pri koči (4), glej prilogo št. 2, označeno z rdečo barvo

Za nočni čas ribolova se smatra čas od mraka do zore naslednjega dne. Mrak nastopi eno uro po sončnem zahodu, zora nastopi eno uro po sončnem vzhodu. Za določitev časa se upoštevajo podatki agencije RS za okolje (ARSO).

Uporablja se lahko samo tehnika talnega ribolova. Ribolov krapovcev je dovoljen na dve ribiški palici, ribolov predatorjev na eno ribiško palico. Palice imajo lahko eno navezo. Dovoljen uplen je opredeljen na zadnji strani ribolovne dovolilnice.

POSEBNE OMEJITVE

 • Ribolov salmonidov in predatorjev je dovoljen samo ribičem z opravljenim ribiškim izpitom.
 • Član ribiške družine Slovenska Bistrica (z izpitom) lahko trikrat povabi na ribolov gosta in odgovarja za pravilno izvajanje ribolova.
 • Prepovedan je prenos plena na drugo osebo in čakanje na večjo ribo.
 • Na ribnikih je prepovedano shranjevanje rib v mreže in druge posode. Shranjevanje uplenjenih rib v mreže je dovoljeno samo pri tekmovanjih.
 1. RIBNIKI Videž III in Jernejček

 

Ribolov je dovoljen samo z nakupom dnevne ribolovne dovolilnice, katero je treba po končanem ribolovu vrniti izdajatelju z narejeno rekapitulacijo uplena.

Posebnosti za ribnik Videž III in Jernejček

Član RD Slov. Bistrica z beličarsko letno dovolilnico lahko trikrat letno izvaja ribolov po sistemu »ujemi in spusti«. Datum ribolova vpiše v letno dovolilnico oskrbnik na ribniku.

Po končani komercialni ribolovni sezoni je dovoljen lov predatorjev za člane RD Slovenska Bistrica na ribniku Videž III in Jernejček z vpisom datuma v letno ribolovno dovolilnico (beličarsko). Dovoljen način ribolova je muharjenje in vijačenje z umetno vabo.