Menu

Revirji

Vodni kataster RD Slovenska Bistrica

 1. SALMONIDNI REVIRJI:

 

REVIRJI:

 

 • Bistrica od mostu na cesti Šmartno -Trije Kralji do izliva v Ložnico.
 • Dravinja A od sotočja Dravinje s Srednjo Dravinjo do mostu v Ločah.
 • Oplotniščica 1 od sotočja Črnave in Oplotniščice do mostu na cesti Oplotnica – Slovenske Konjice.
 • Oplotniščica 2 od mostu v Oplotnici do mostu v Tepanju.
 • Oplotniščica 3 od mostu v Tepanju do izliva v Dravinjo.
 • Polskava od sotočja Male Polskave in Polskave do mostu na cesti Slovenska Bistrica – Pragersko.
 • Ložnica od mostu na regionalni cesti pri »Janezu« do mostu čez potok Ložnica v Vinarju.
 • Črno jezero.

 

REZERVATI:

 

 • Polskava od Lahovega jezu do mostu na regionalni cesti Maribor – Celje.
 • Dravinja Slovenske Konjice od mostu na regionalni cesti Maribor – Celje do starega Zormanovega mostu (pod upravno stavbo Konusa).
 • Bistrica od mostu pri kopališču do mostu pri oljarni GEA v Slovenski Bistrici
 • Oplotniščica od mostu pri kinodvorani do mostu na regionalni cesti Oplotnica – Slovenske Konjice.

 

 1. CIPRINIDNI REVIRJI:

 

 • Dravinja B od mostu v Ločah do mostu v Makolah.
 • Ložnica B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Oplotnica do izliva v reko Dravinjo.
 • Polskava B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Pragersko do mostu na regionalni cesti Pragersko – Sestrže.
 • Devina B od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Pragersko do izliva v Polskavo.
 • Ribniki Pragersko (Gajski (1), ob železnici (A), pri opekarni (B), pri Brumecu (2), pri transformatorju (3), pri ribiški koči (4), tekmovalna trasa 1 (5), tekmovalna trasa 2 (6), na gmajni (7), pri strelišču (8)). Ribniki Pragersko so oštevilčeni od 1 do 8.