Menu

Rezervati

Polskava

od Lahovega jezu do mostu na regionalni cesti Maribor – Celje.

Dravinja

Slovenske Konjice od mostu na regionalni cesti Maribor – Celje do starega Zormanovega mostu (pod upravno stavbo Konusa).

Bistrica

od mostu pri kopališču do mostu pri oljarni GEA v Slovenski Bistrici

Oplotniščica

od mostu pri kinodvorani do mostu na regionalni cesti Oplotnica – Slovenske Konjice.