Menu

Sestanek mladih ribičev na Videžu – april 2018

Podmladek je v vsakem društvu garancija za nadaljevanje dejavnosti, ko starejšim članom poidejo moči. Tega se v RD Slov. Bistrica močno zavedamo, zato organiziramo srečanja mladih, katerih cilj je pripraviti mlade člane na aktivno delovanje v društvu.
Za 14.4.2018 je bil planiran odlov rib v gojitvenem ribniku 3a in vlaganje teh rib v ribnik Videž 3. Komisija za delo z mladimi je na ta dan sklicala sestanek mladih ribičev, z osnovnim namenom, da mladi ribiči vidijo potek odlova rib in hkrati vlaganje rib v drug ribnik. Žal nam je sodelovanje pri odlovu preprečilo vreme, saj je bilo v preteklih dnevih preveč padavin in tako je bil vodostaj v ribniku previsok za odlov. Kljub temu smo sestanek izkoristili za medsebojno spoznavanje, učenje in seveda skupinski ribolov. Sestanka se je udeležilo deset mladih ribičev.

Pričeli smo s predstavitvijo mladih ribičev
Gospodar je predstavil vzrejo rib

 

Sledil je skupinski ribolov, pri katerem so mladi pod vodstvom mentorjev vadili ključne elemente lova

 

Med čakanjem na prijem
Mladi so ujeli tudi nekaj rib
Sonce je prešlo najvišjo točko na nebu in ribolov je bilo potrebno zaključiti, seveda kot vedno je ta trenutek prišel prezgodaj