Menu

Videž

Športni ribolov na ribnikih Videž je v sezoni mogoč vse dni v tednu, razen ob ponedeljkih in torkih, če ta dva dneva nista praznik.
Pričetek in konec ribolovne sezone je odvisen od vremena, o čemer vas vsako sezono obveščamo z obvestili.

Predstavitev Ribnikov

Ob potoku Lisičji graben se vrsti sistem štirih ribnikov. Dno doline med ribniki obraščajo obvodne gozdne združbe in trstičje. Ribniki in dno doline predstavljajo življenjski prostor vodnih in obvodnih rastlin in živali. Površina vseh ribnikov je skoraj 8 ha. Sistem tvorijo ribniki:

  • Videž 1          površine 1,37 ha
  • Videž 2          površine 2,22 ha
  • Videž 3          površine 2,6 ha
  • Videž 3a        površine 1,4  ha

 

Športnemu ribolovu je namenjen po površini največji ribnik Videž 3, ostali ribniki so gojitvene vode RD slovenska Bistrica. Ribniki so umetno zgrajeni. Ribnika Videž 3 in Videž 3a sta v lasti RD Slovenska Bistrica. Spodnja dva ribnika so zgradile Južne železnice kot rezervno zalogo vode za potrebe parnih lokomotiv. Višja dva ribnika sta bila zgrajena prej in sta služila grajskemu ribogojstvu. Nadmorska višina ribnikov je okoli 290 m. Ribniki ležijo na sedimentnih tleh in so med seboj hidravlično povezani. Napaja jih manjši potok Brežnica, ki spada v porečje Drave in se zliva v reko Dravinjo.

Ob ribniku je ribniška brunarica, v kateri je mogoče kupiti ribiške dovolilnice, in dva objekta z zelo lepimi prostori za razne prireditve. Te prostore je mogoče najeti za organizacijo piknikov v čudovitem neokrnjenem naravnem okolju. Ob ribniku je tudi veliko parkirišče.

V ribniku Videž 3 je mogoče loviti naslednje vrste rib: amur, krap, linj, rdečeoka, rdečeperka, smuč, som, ščuka.

Ribnik 3 Videž