Menu

Pragersko

Ribniki Pragersko so opuščeni glinokopi. So v lasti sklada kmetijskih zemljišč, z njimi pa upravlja RD Slovenska Bistrica.  Zaradi nizke podtalnice so zaliti z vodo, v kateri plava obilo rib. Ob opuščenih glinokopih – ribnikih se odvija športno-turistični ribolov. V dveh ribnikih je urejena tekmovalna trasa, kjer se vrstijo številna ribiška tekmovanja.

 

 

Ribniki Pragersko so oštevilčeni od 1 do 8

  • gajski ribnik – 1
  • ribnik ob železnici  – 1 A
  • ribnik pri opekarni – 1 B
  • ribnik pri Brumecu – 2
  • ribnik pri transformatorju – 3
  • ribnik pri ribiški koči  – 4
  • tekmovalna trasa 1  – 5
  • tekmovalna trasa 2 –  6 (“bana”)
  • ribnik na gmajni  – 7
  • ribnik pri strelišču – 8

 

Gajski ribnik

Eden izmed kapitalcev iz ribnika Gaj

V bistvu je to kompleks treh ribnikov, in sicer ribnikov 1, 1A in 1B. Ribnika 1A in 1B sta delno že zasipana. Površina ribnika zanaša okoli 5 hektarjev. Globina vode je med  1 m in 3,6 m. Dovoljen način ribolova je izključno ujemi in spusti, zaradi tega je v ribniku vedno več kapitalnih primerkov rib. Teža kapitalnih krapov seže tja do 20 kg, kapitalni amurji tehtajo vse do 30 kg. V ribniku je prisoten tudi ribji drobiž in seveda tudi roparice.

Za dostop do ribolovnih mest obstajajo že narejene poti. Dovoljen je tudi nočni ribolov (seveda z nakupom posebne nočne dovolilnice). Za večdnevni ribolov je dovoljena postavitev šotora. Ribolovno mesto v vodi lahko označimo z markerjem ali bojo, katero moramo po končanem ribolovu odstraniti. Kurjenje odprtega ognja ni dovoljeno.

Pri lovu na ribniku je obvezna naslednja oprema:
– podmetalka širine najmanj 90 cm;
– odpenjač trnkov;
– blazina;
– uporaba trnkov brez zalusti.

Ribnik pri Brumecu

Ribnik pri Brumecu se nahaja na desni strani ceste Pragersko – Stari log. Površina vode znaša okoli 1,2 ha, globina ribnika pa do 4 m.
Na ribniku se malo lovi, zato je bogat z večjimi primerki krapa, smuča…

Ribnik pri transformatorju

Površna ribnika zanaša okoli 1,6 ha, globina pa od 0,5 do 4 m. Na obrežju ribnika so oštevilčena lovna mesta, saj se na tem ribniku prirejajo tudi tekmovanja. Zgornji del ribnika je plitvejši, in zaraščen s trstičjem, ki nudi zavetje ribam v drsti. Na ribniku sta skoraj vedno prisotna dva laboda, ki včasih nagajata ribičem pri lovu. V ribnik se vsako leto vlagajo ribe, zato so tudi prijemi pogostejši. V tem ribniku se da ujeti krapa, amurja, babuško, ostriža, zelenko …

Ribnik pri ribiški koči

Po površini je to največji ribnik. Površina vode znaša okoli 5 ha, globina pa od 0,5 do 3 m. Na delu ob ribiški koči so urejena lovna mesta za tekmovanja. V ribniku prevladuje krap, amur, babuška…. Del obale je manj dostopen in je potrebno opremo za lov nositi do lovnega mesta. Nagrada za za takšno pot pa je popoln mir in uživanje v ribolovu. Zaradi velikosti ribnika in ugodne lege se v vodi nahaja tudi lepo število kapitalnih primerkov predvsem krapa.

Ribnik Tekmovalna trasa 1

Ribnik je podolgovate oblike in velikosti okoli 4 ha. Po obeh straneh ribnika je cesta, kar je zelo ugodno za tekmovalce z veliko opreme, ki je ni potrebno daleč nositi, saj lahko avto parkirate tik ob lovnem mestu. Globina ribnika je od 1 do 6 m. Dno je čisto brez ovir. Ribnik je namenjen izključno tekmovanjem in je na njem dovoljen le lov ujemi in spusti. Ob dobrih pogojih za lov je največja teža ujetih rib v 4 urnem tekmovanju preko 50 kg. V ribniku je tudi precej somičev, ki nekako vzdržujejo zanimivo tekmovanje, ko velike ribe niso navdušene nad ponujeno vabo. Izkušeni tekmovalci povedo, da je to eden izmed najboljših ribnikov za tekmovanja.

 Ribnik tekmovalna trasa 2 (“bana”)

Po površini meri 5 ha. Je najbolj globok od vseh pragerskih ribnikov, saj globina znaša od 2 do 8 m. Na ribniku je dovoljen samo lov ujemi in spusti. RD se trudi z vlaganjem kapitalnih krapov, tako da je na tem ribniku mogoče ujeti kapitalnega krapa tja do 25 kg. V ribniku so tudi ostale vrste rib. Del ribnika je dostopen z avtomobilom, tako da vse potrebne opreme za lov kapitalnih rib ni potrebno na hrbtu prenašati. Če pa si želite samote je to treba plačati z nekaj hoje in polnimi rokami opreme. Na ribniku je dovoljen tudi nočni lov (seveda s posebno dovolilnico). Če se namenite loviti več dni lahko ob ribniku postavite tudi šotor.

Pri lovu na ribniku je obvezna naslednja oprema:
– podmetalka širine najmanj 90 cm;
– odpenjač trnkov;
– blazina;
– uporaba trnkov brez zalusti.

Vlaganje rib v ribnik bana –  2016
Vlaganje rib v ribnik bana – 2016

                       
Lov rib v ribniku bana – 2016                                  Lov rib v ribniku bana – 2016

Ribnik na gmajni

Velikost ribnika znaša okoli 2 ha, globina pa 2 do 5 m. Na ribniku se ne lovi veliko, saj je z avtomobilom nedostopen in je potrebno vso opremo prinesti do lovnega mesta. Zaradi odmaknjenosti se je v ribniku povečalo število predatorjev in lanska sezona lova ščuke na tem ribniku je bila odlična. Sicer pa so v ribniku tudi krapi, amurji, babuške in ostali ribiški drobiž.

Ribnik pri strelišču

To je nekoliko manjši ribnik. Njegova površina znaša 1,5 ha, globina pa od 1 do 4 m. Tudi na tem ribniku se ne lovi veliko. V ribniku so krapi, smuči, ščuke in ostali ribiški drobiž.