Menu

RIBIŠKI IZPIT 2023

Obveščamo vas, da bo v okviru RD Slov. Bistrica organiziran seminar za opravljanje ribiškega izpita v skladu s 10. členom statuta RD in v skladu z 56. členom zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib).
Seminar bo dne 25.11.2023 v prostorih RS Poljčane, Dom krajanov Poljčane, Bistriška c. 90a, 2319 Poljčane, s pričetkom ob 8:30.
Kot pripravnik se morate na seminar prijaviti do 10.11.2023. Prijavite se lahko preko e-pošte na naslov rdslb@siol.net ali pa z SMS sporočilom ali klicem na tel. 041 789 622.
Gradivo za seminar je knjiga »Ribiški priročnik« (RZS 2008) in ribiški dnevnik. Cena priročnika je 20,00 €, dnevnika pa 8 €. Dnevnik je obvezen in ga mora udeleženec seminarja plačati, priročnik pa si lahko sposodi od RD ob plačilu kavcije 20,00 €, katero ob vračilu priročnika dobi vrnjeno.
Za pripravnike RD Slov. Bistrica je seminar brezplačen in obvezen.
Izpiti bodo 9.12.2023 ob 8:00 na isti lokaciji.
Za opravljanje izpita mora pripravnik plačati 36,00 €. Ta znesek mora poravnati pred pristopom k izpitu.
Pripravnike opozarjamo, da je ribiški izpit po zakonodaji za vsakega ribiča obvezen za samostojni ribolov. Zaradi omejitev pandemije seminar v preteklih dveh letih ni bil organiziran, zato je naša čuvajska služba to upoštevala in ni vršila striktnih kontrol, ki jih bo v prihodnje dosledno izvajala.