Menu

ČISTILNA AKCIJA OBČINA POLJČANE

Občina Pojčane skupaj s Komunalo Slovenska Bistrica organizira čistilno akcijo na območju Občine Poljčane.

Čistilna akcija bo potekala dne 6. 4. 2024, med 7.30 in 12. uro.

  • Pozivamo vas, da se odzovete na povabilo.
  • Zbirno mesto akcije bo v soboto, dne 6. 4. 2024, med 7.30 in 8. uro na bazenskem kompleksu v Zg. Poljčanah. Tam bo vsaka prijavljena skupina prevzela primerno število vreč, rokavic in sendvičev, ki jih zagotovi Občina.
  • Zbrane smeti se bodo odlagale do 12. ure na treh lokacijah (bazenski kompleks, parkirišče pred Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in parkirišče pred Domom kulture v Studenicah).
  • Akcija je namenjena čiščenju javnih površin, cest, jarkov, obrečnih površin, zelenic. Če pri čiščenju naletite na nevarne odpadke (igle, azbestne plošče, olja,…) jih nikar ne pobirajte, ampak nam sporočite lokacijo, da bomo informacijo posredovali pristojnim službam.
  • K akciji ste vabljeni vsi občani, društva, organizacije, člani vaških odborov in drugi, ki želite prispevati k urejenemu okolju naše občine. Posamezniki, ki bi želeli sodelovati, pa nimate organizirane skupine, nam sporočite vaš kontakt in vas bomo priključili k manjšim skupinam.

Ribiči bomo tudi letos čistili območje ob potoku Bela. Opravljene ure v sklopu čistilne akcije bodo štele tudi, kot obvezno delo v RD.
Vse člane RS Poljčane vabimo, da se udeležite akcije in s tem zagotovite lepše naravno okolje ob vodi.